Na het succesvolle “Vrouwen van Zetten” in 2016

Dorpsopera II: “Het spoor”

De spoorlijn door de Betuwe heeft vanaf de aanleg in 1882 tot nu heel wat emoties losgemaakt bij de bewoners.

Teksten op melodieën van de Messiah tot de West Side Story, van Mozart tot Annie M.G. Schmidt laten al die emoties de revue passeren, met onder meer:

 • De angst in het begin voor zo’n snelle trein, die het vee verschrikt
 • De keiharde arbeid die bij de aanleg in die tijd hoort
 • De ontsluiting van de prachtige Betuwe
 • De Tweede Wereldoorlog met de Betuwe onder water
 • De wederopbouw met veel forenzen
 • Vervoer naar de demonstraties in Dodewaard
 • Verzet tegen de Betuwelijn
 • Verdriet om de onteigening van je huis
 • Mechanisering en automatisering
 • Het behoud van de mooie stationnetjes
 • Verregaande digitalisering

Vanaf nu zijn de kaartjes
te koop via onze webshop

Waar en wanneer?

Een paar foto’s van”Vrouwen van Zetten” uit 2016

NIEUWSBERICHTEN


 • verantwoording

  De organisatie heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbenden te benaderen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming vereist was, verzoeken wij deze om binnen twee maanden na 13 april 2024 contact met ons op te nemen.

 • sponsors

  De Dorpsopera zou niet mogelijk zijn geweest als subsidiegevers en sponsors niet zo ruimhartig gegeven zouden hebben of ons in natura ondersteund hebben. Sponsoren van  Dorpsopera ‘Het Spoor’  In natura: Hendrik Pierson college Toneelgroep Hemmen Jumbo Teun van Blijderveld, Zetten Marja Habers ATV Safety MJTV Creative Producties Modevakschool en Atelier “Ria” Financieel Gemeente Overbetuwe VSB-fonds…

 • Dorpsopera Het Spoor

  De Dorpsopera kwam goed op stoom. Drie volle zaterdagen is er al gewerkt aan alle melodieën die ingeoefend moeten worden, maar ook aan de presentatie. Het moet niet alleen goed klinken, het moet er ook aantrekkelijk uitzien. Daarvoor staan José Brands en Nelleke Koetsier garant. Terwijl Marianne Veens alles in het werk stelt om de…

DE KARTREKKERS


Chris Raats

Initiatiefnemer, liedteksten

Nelleke Koetsier

Dramatische vormgeving

José Brands

Muzikale leiding

Marianne Veens

Productie

Ronald de Wit

Techniek

Caden Verduyn

PR en social media

Rens Oosthoek

Financiën

Rein de Jong

Fotografie

VOORSTELLINGEN


De voorstellingen vinden plaats in 2024 op

 • Dinsdag 9 april (première) 20.00 uur
 • Woensdag 10 april 20.00 uur
 • Donderdag 11 april 20.00 uur
 • Vrijdag 12 april 20.00 uur
 • Zaterdag 13 april 15.00 uur

Alle voorstellingen vinden plaats in Zalencentrum “de Hoendrik” aan het Dorpsplein in Herveld.

Vanaf 1 februari kunt u kaartjes bestellen voor de voorstellingen: entree € 15,- . Kinderen tot en met 12 jaar: € 5. (excl. administratiekosten: €1,14)

Chris Raats
Initiatiefnemer, liedteksten

Chris Raats (74) woont sinds 1979 in Zetten. Van oorsprong was hij leraar Nederlands, daarna directeur van een scholengemeenschap. Zijn hobby ’s liggen vooral op cultureel gebied: teksten schrijven (bij voorkeur op muziek), zingen, muziek, toneel en als voorzitter van het bestuur van Galerie de Sleedoorn te Zetten.

In 2016 was hij ook de initiatiefnemer van de eerste dorpsopera “Vrouwen van Zetten”. Hij schreef de teksten en gaf leiding aan de organisatie.\r\nIn 2018 organiseerde hij de kunstmanifestatie “Wereldwijd de Heerlijkheid” vanuit Galerie De Sleedoorn in het Landgoed Hemmen en in 2019 schreef hij het toneelstuk “De Baron” ter gelegenheid van het jubileum van Toneelgroep Hemmen, dat is opgevoerd in het onderstation in Dodewaard.

Ook voor deze editie van de Dorpsopera heeft Chris weer de liedteksten geschreven.

Nelleke Koetsier
Dramatische vormgeving

Nelleke rondde in 1979 haar opleiding tot regisseur voor het amateurtheater af. Sindsdien heeft zij elk seizoen één of meerdere producties geregisseerd. Van klein tot groot, van schouwburg tot huiskamer, bestaande stukken en werken op basis van improvisatie, zowel binnen als buiten. Ook gaf zij cursussen improvisatietheater en verzorgde ze de lessen dramatische werkvormen op een trainersacademie en een ROC. De laatste jaren is ze o.a verbonden aan Toneelgroep Hemmen.

Aan het maakproces van de “Vrouwen van Zetten” bewaart ze goeie herinneringen. Dus ook voor deze nieuwe klus zei ze met enthousiasme: “Ik doe weer graag mee”.

José Brands
Muzikale leiding

José studeerde piano (Mistvan Hajdu en Michael Davidson) en zang (Francine Fregeres en gastlessen bij Aafje Heynis) aan de conservatoria van Rotterdam en Arnhem. Naast het zingen en pianospelen heeft zij de laatste ruim 15 jaar ook diverse koren en ensembles gedirigeerd . Van seniorenpopkoor tot  cantorij, variërend van Bach tot Beatles en alles wat er tussen zit. Hobbymatig speelde zij toneel, klassiek ballet in alle varianten, speelde harp en hobo en fotografeert ze. Kortom: kunst in vele verschillende facetten.

Inmiddels zit zij ruim 45 jaar in ’t vak, maar “…’t is nog steeds leuk en geeft voldoening”, aldus José.

Marianne Veens
Productie

Belangrijkste activiteiten/ervaring:

 • Decorontwerp, decorbouw
 • Theaterproducties met jonge mensen
 • In het verleden: poppentheater, zowel in ontwerp als in uitvoering
 • Productie van vele theatervoorstellingen in alle onderdelen die bij de productie horen, licht, geluid, muziek, decor, attributen, enzovoort
Ronald de Wit
Techniek

Ronald is al langere tijd bij amateurtoneel betrokken. Eerst van 1992 – 2004 als speler en later technicus bij Toneelvereniging Boemerang in Zetten, sinds 2008 de vaste technicus van Toneelgroep Hemmen. Voor TGH verzorgt hij elk jaar licht en geluid (of zoals één van de spelers ooit eens versprak “Luid en gelicht\”). Onder de vele voorstellingen waren bijzondere locaties, zoals een fruit-koelcel, de afmijnzaal van de voormalige veiling in Zetten, een voormalig onderstation in Dodewaard en in de open lucht rond de Kom in Hemmen. Ook bij de eerste editie van de Dorpsopera in 2016 was hij verantwoordelijk voor de techniek.

Caden Verduyn
Social Media

Caden is vierdejaars student aan de theaterschool in Arnhem. Zit nu dus in zijn examenjaar. Hij is van het begin af aan betrokken bij de dorpsopera en houdt zich bezig met de sociale media. Verder ondersteunt hij de productie.

Rens Oosthoek
Financiën

Rens is de financiële man achter de dorpsopera. Hij heeft de subsidieverstrekkers en sponsoren benaderd en alle formulieren ingevuld. Daardoor is een goede financiële basis ontstaan.
Ook voor de eerste dorpsopera “Vrouwen van Zetten” heeft hij met succes deze taak op zich genomen.

Rein de Jong
Fotografie

Rein is een veelzijdig fotograaf. Als vrijwilliger is hij o.a. werkzaam bij de stichting Geldersch Landschap en Kasteelen  in Arnhem. Daarnaast fotografeert hij o.m. voor de Dorpskrant Herveld-Andelst en Galerie de Sleedoorn.